Generalni pokrovitelj

4.4.2016 ponedeljek

12:15 – 12:30

Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE

12:30 – 13:15

Roboti v kmetijstvu

Kmetijstvo je ena izmed panog, ki si v prihodnosti ob uporabi napredne tehnologije obeta veliko. Avtomatizacija ponavljajočih se opravil, večja hitrost, boljša natančnost izvedbe in selektivna obdelava je le nekaj opravil, ki bi v kmetijski panogi predstavljale precejšnjo prednost. Zastavljeni cilj pa je vse prej kot lahek, saj kmetijstvo s svojimi nepredvidljivimi situacijami in nenadzorovanimi pogoji predstavlja precejšen izziv. To je tudi razlog, da vsestranskih kmetijskih robotov še ni, se pa z razvojem tehnologije situacija vztrajno izboljšuje in nakazuje svetlo prihodnost.
Pomembno vlogo pri razvoju novih tehnologij ima izobrazba ustreznih kadrov. Na Univerzi v Wageningenu na Nizozemskem so tako 14 let nazaj prišli na idejo, da bi organiziralo prvo mednarodno robotsko tekmovanje v kmetijstvu z željo, da zanetijo zanimanje študentov za to področje tudi v kmetijstvu. Nastalo je tekmovanje poljskih robotov oz. Field Robot Event. [V lanskem letu je tekmovanje potekalo že trinajstič zapored] http://fre2015.um.si, tokrat prvič v Sloveniji, na njem se je pomerilo 130 študentov iz 11 držav, 18 univerz in 18 robotov.
Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že šesto leto zapored razvijamo manjšega robota, ki bo sposoben opraviti osnovna opravila, kot so samodejna navigacija po polju, zaznava plevela in selektivnen nanos fito-farmacevtskih sredstev. V okviru intersiciplinarnega projekta združimo znanje iz strojništva, elektronike in računalništva, študentom pa predstavimo snov na praktičen, zanimiv in poučen način. V preteklih letih smo na tekmovanjih Field Robot Event dosegli 3. mesto v skupnem seštevku (Herning, Danska, 2011), prvo mesto v disciplini Freestyle (Venlo, Nizozemska, 2012) in tretje mesto v disciplini Basic Navigation (Hohenheim, Nemčija, 2014).
Predavatelj: doc. dr. Jurij Rakun, univ. dipl. inž. rač. in inf., Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
13:15 – 13:25

Odmor

13:25 – 14:00

RLS

Predstavitev podjetja in tehnologije, ki jo izdelujejo. Predstavitev aplikacij, kjer se uporabljajo njihovi enkoderji.
Predavatelj: Simon Smolnikar, RLS Merilna tehnika d.o.o.
14:00 – 14:15

Odmor

14:15 – 15:00

Semantična segmentacija za detekcijo ovir na avtonomnem robotskem čolnu

V zadnjem času smo priča razvoju robotov, ki plujejo ob obali in avtonomno izvajajo meritve onesnaženosti, lokalnih vremenskih razmer ter opozarjajo na izredne dogodke. Za varno plovbo roboti uporabljajo GPS ter zemljevide, kar pa ni dovolj v primerih, ko jim pot prekrižajo čolni, plavalci, boje ali plavajoče smeti. Zahteve po energijski varčnosti ter omejitve v nosilnosti močno omejujejo spekter možnih senzorjev, ki jih lahko uporabimo v praksi na majhnem robotskem čolnu. V zadnjem času se zato veliko pozornosti posveča uporabi kamer kot bogatih virov informacije, kar pa zahteva izdelavo izredno učinkovitih algoritmov za interpretacijo slike, ki morajo delovati v stvarnem času. V predavanju bomo na kratko predstavili majhno robotsko plovilo, ki smo ga razvili v sodelovanju z FE in podjetjem Harpha Sea, poudarek pa bo na metodi za hitro detekcijo ovir zgolj s pomočjo monokularne kamere.
Predavatelj: doc. dr. Matej Kristan, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
15:00 – 15:15

Odmor

15:15 – 16:00

Novi koncepti pri krmiljenju robotskih sistemov - avtonomija, adaptivnost in porazdeljenost

V predavanju bomo na kratko predstavili osnovne dejavnosti podjetja L-tek elektronika in razvojne usmeritve. Dotaknili se bomo stanja tehnike na področju avtonomije, adaptivnosti in porazdeljenosti vodenja robotskih sistemov ter predstavili lasten pristop reševanja problematike vodenja različnih manipulacijskih struktur. Koncept bo demonstriran na prototipu rekonfigurabilnega manipulatorja, s katerim rešujemo gibanje orodja po želeni trajektoriji za poljubno izbrano mehansko strukturo.
Predavatelj: dr. Zaletelj Viktor, dr. Sluga Janez, L-Tek elektronika d.o.o.
16:00 – 16:15

Odmor

16:15

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za tekmovanje Robot Challenge

5.4.2016 torek - četrtek

13:00 – 14:30

Delo z realnimi roboti - 1. cikel

14:30 – 16:00

Delo z realnimi roboti - 2. cikel

16:00 – 17:30

Delo z realnimi roboti - 3. cikel

17:30 – 19:00

Delo z realnimi roboti - 4. cikel

8.4.2016 petek

08:00

Odhod iz Ljubljane

09:30 - 11:30

Ogled podjetja TitusPlus d.o.o.

12:30 - 14:30

Ogled podjetja Cimos d.d.

14:30

Odhod proti Ljubljani

15:30

Predviden prihod v Ljubljano

 • Brinox d.o.o.
 • ISKRAEMECO d.d.
 • Elektro - Slovenija d.o.o.
 • RLS merilna tehnika d.o.o.
 • Iskra PIO d.o.o.
 • FANUC ADRIA d.o.o.
 • ALKATRON d.o.o.
 • ABB d.o.o.
 • REVOZ d.d.
 • INEA RBT – oprema za avtomatizacijo d.o.o.
 • Roboteh d.o.o.
 • Conrad Electronic d.o.o.
 • Domel d.o.o.
 • Festo d.o.o. Ljubljana
 • Intec TIV d.o.o.
 • Tipteh d.o.o.
 • Odelo Slovenija d.o.o.
 • ELEKTROSPOJI d.o.o.
 • Halder d.o.o.
 • INOTHERM d.o.o.
 • Elektro Gorenjska

Kontaktni obrazec

 • AREX d.o.o.
 • Ventil
 • JOKER
 • IRT3000
 • Svet mehatronike
 • Študent
 • Schrack Technik d.o.o. 
 • Ipros d.o.o. 
 • Instrumentation Technologies, d.d.
 • AVTOMATIKA
 • Računalniške novice
 • KD Skladi, d.o.o.
 • Korona d.d.
 • Mobinet
 • Svet elektronike
 • DEWESoft d.o.o.
 • Camincam
 • Miel Elektronika d.o.o.
 • ANTON BLAJ d.o.o. 
 • Moja Občina